Skal land mod by ende i ”borgerkrig”?

Skrevet af Dan Gørtz.

Udviklingen siden 2008 har ikke været gunstig for bosætning ude på landet. Senest viste udsendelsen i DR 1 mandag aften den 13.1.2014 dette med al tydelighed.

De banker og realkreditinstitutter, som hurtigst efter finanskrisens udbrud, fik store statslige hjælpepakker, render nu skrigende bort fra finansiering af boliger og ejendomme ude på landet. Og i dette tilfælde vil hele Assens kommune være ”ude på landet”.

Fremtiden for vore byer og landsbyer

Skrevet af Dan Gørtz.

Jeg har været til et spændende møde i Frøbjerg forsamlingshus torsdag den 31.10.2013 arrangeret af kommunen. Emnet var fokus på udvikling af vore lokalsamfund og byer i Assens kommune. Ca. 30 engagerede deltagere meldte sig næsten alle til at virke som ambassadører for deres lokalområde, der på dagen bl.a. havde deltagelse fra Barløse, Turup. Glamsbjerg, Aarup, Frøbjerg, Brylle og Magtenbølle. Vi har mange flere byer og landsbyer end ovennævnte, men jeg ser et stort og spændende potentiale i, at ambassadører kan modtage og integrere nye borgere, som flytter til vores kommune.

6 iværksætterhuse i Assens Kommune

Skrevet af Dan Gørtz.

Stjerneskibet ved Odense Havn er etableret i 2007 med plads til op til 28 iværksættere. Det er muligt at leje fra et skrivebord og op efter. Foreløbig er der siden 2007 udklækket 85 virksomheder, hvoraf ca. 60-70 % lever endnu. Det er min vision, at vi kan sprede denne idé ud til hele Assens kommune, hvor vi kan nyde godt af de 6 hovedbyer med hver sit lille kontor. Gerne i samarbejde med de lokale erhvervsdrivende/erhvervsforeninger for at skabe det mest optimale miljø for iværksætteren.

Afgift på brænde, træpiller og halm skal ikke indføres

Skrevet af Dan Gørtz.

Med dette læserbrev vil jeg gøre opmærksom på min uforbeholdne og helt personlige holdning til ovennævnte: Denne afgift må ikke indføres af den nuværende regering – foreløbig med støtte fra en bred kreds i Folketinget.

Afgiften er en del af et energiforlig, der bla. skal hente ca. 3 mia., der skal medfinansiere bla. opførelse af flere vindmøller (læs: grøn energi).

Der skal blot ikke indføres stigende afgifter på brænde, træpiller og halm til stor skade for energiudgifterne ude på landet, hvor indbyggere i Assens kommune er bosiddende. 

Iværksætterfond i Assens Kommune

Skrevet af Dan Gørtz.

Jeg har været til erhvervskonference, hvor Asger Aamund har holdt et meget inspirerende indlæg. Der skal nødvendigvis genskabes nogle af de 200.000 jobs i den private sektor, som er mistet i Danmark siden 2008.

Det kunne bla. være via delvis anvendelse af Den Sociale Pensionsfond, som udgør i alt ca. 120 mia kr. Dette er dog et anliggende for Folketinget.

Skulle vi ikke starte i Assens kommune med at fremfinde et årligt beløb til iværksættere via en fond, som finansieres fx på lige fod mellem kommunen og bestående private erhvervsvirksomheder rundt om i kommunen, så vi ad den vej får skabt det forum og det finansielle grundlag, som p.t. mangler for at iværksætteriet kan komme i gang.

Spild ikke jeres stemme den 19.11.2013

Skrevet af Dan Gørtz.

Når dagsordener udfærdiges i lokalpolitik, lovforslag fremsættes i Folketing og EU, er det akademiske embedsmænd, der sætter dagsordenen.

Der ses eksempler på, at politikere, der får regeringsmagt eller borgmesterpost lover et før valget og gør noget andet efter valget (også kaldt LØFTEBRUD).

Dan Gørtz til LO-konference

Skrevet af Dan Gørtz.

Onsdag den 26.9.2013 har jeg fornøjelsen at holde indlæg ved et 2 dages seminar på Hotel Nyborg Strand fra kl. 16-17.30 sammen med repræsentant fra LO og rektor fra Københavns Erhvervsakademi.

Invitationen er kommet i stand på baggrund af mit fortrinlige samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt med hovedsæde og flest elever i Odense og omegn.

Assens nr. 66 til Vækst og Erhverv!

Skrevet af Dan Gørtz.

I den netop offentliggjorte analyse fra Dansk Industri er Assens kommune raslet ned fra nr. 47 til nr. 66 af landets kommuner målt på den helt almene og brede erhvervsvenlighed.

For ca. 2 måneder sad borgmester m.fl. og ”lovede”, at Assens stræber efter at være blandt de 5 bedste i Danmark. Den seneste analyse placerer nu Assens blandt den dårligste tredjedel i Danmark.

Vandmiljøet er i top!

Skrevet af Dan Gørtz.

Landbruget krydser fingre de næste 6 måneder fingre for, at seneste udgave af vandmiljøplanen ikke bliver ført ud i livet. Den kan i værste fald betyde, at 5-10 ha af deres dyrkbare jord ikke længere kan dyrkes. Dette giver helt unødvendige store værditab for vore landmænd – ikke mindst i Assens kommune, som har ca. 600 km. med vandløb, som kan komme i yderligere spil for restriktioner – til ingens verdens nytte.

Landbrug er lig med VÆKST

Skrevet af Dan Gørtz.

Assens kommune har nedsat en visionsgruppe, der blandt andet skal arbejde for mere fokus på vækst i vores kommune. Gruppen mangler desværre en repræsentant fra landbruget og tilknyttede erhverv. Vi vil gerne minde om, at hele fødevareindustrien i Danmark beskæftiger i alt ca. 130.000 personer fra den enkelte landmand, landbrugsrådgiver, smed, chauffør samt fødevareminister m.fl. – svarende til ca. 1.200-1.300 personer i Assens kommune, som på den ene eller anden måde har et job i umiddelbar tilknytning til det primære landbrug.

Assens kommune har meget gæld

Skrevet af Dan Gørtz.

Charlotte Vinzent Petersen (A) finder, at jeg mangler indsigt i ovennævnte. Jeg kan dog konstatere, at denne Charlotte p.t. heller ikke er medlem af byrådet – og dermed har de samme ringe forudsætninger som undertegnede.

Det er dog et faktum, at Assens kommune har Danmarks 7.højeste kommunale gæld pr. indbygger. Dette er et kedeligt sted at være på top 10 listen over landets 98 kommuner.

Ser man tilbage i kommunens budgetter for 2011-2014 skulle gælden have været på 443 mio. kr. i 2013, men er vitterligt nu på 550 mio. kr. En pæn negativ afvigelse på over 100 mio. kr., som jeg håber at din borgmester kan forklare, når vi 2 nu mangler den fornødne indsigt.

Flere iværksættere i Assens kommune

Skrevet af Dan Gørtz.

Flere arbejdspladser skal først og fremmest komme fra helt små og mindre virksomheder. Al forskning og erfaring viser, at økonomisk vækst i den private sektor kommer helt nede fra. Jeg vil meget gerne medvirke til at skabe en meget større forståelse for dette emne.

Jeg vil som tidligere minde om, at helt nede fra folkeskolen skal børn og unge mennesker have iværksætteri på skoleskemaet. Gerne suppleret med 1-2 faste medlemmer af skolebestyrelsen, der kan inspirere lærerne og sammen med andre selvstændige erhvervsdrivende på skift kan komme og holde indlæg i klassens time.

Livet som selvstændig rummer så sandelig mange glæder og friheder, der kan overstige den ensformighed og mangel på selvbestemmelse, der venter skoleeleverne som evige lønmodtagere.

Endelig vil jeg gerne foreslå, at der rundt om i alle centerbyer etableres iværksætterkontorer evt. i samarbejde med Udvikling Fyn/Udviklingsrådet/Højfyns Erhvervsråd, der alle kan komme med seriø

Brunse er mester i gæld

Skrevet af Dan Gørtz.

Mandag den 17.6.2013 havde Udviklingsrådet inviteret os erhvervsdrivende i kommunen til spændende debatmøde med Byrådets nuværende politikere.

Brunse havde som de fleste andre i panelet klare ambitioner om at opnå en væsentlig højere rating hos Dansk Industri (DI) end den nuværende som nr. 48 – ja gerne nr. 1 inden for 5 år!

Brunse har netop udsendt folder til alle os erhvervsdrivende i kommunen, der oplyser os om oprettelse af Erhvervskontakt i kommunen. Dette tiltag er næppe nok for at rykke meget frem på DIs liste.

Indsats fra frivillige

Skrevet af Dan Gørtz.

Jeg har lige mødt en tidligere kollega, som er gået på pension som 62 årig. Dette er meget tidligt, når 50 % af nyfødte kvinder skønnes at blive 100 år, mens de fleste er min. 25 år, før de er uddannede og for alvor yder noget til samfundet.

2/3 af livet er man så på ”overførselsindkomst” / passiv forsørgelse evt. via egen pensionsopsparing, mens man kun bidrager 1/3 af livet til den fælles husholdning.

TV2 Fyn Beliggenhed besøger Brylle

Skrevet af Dan Gørtz.

Onsdag den 29.5.2013 kl. 20.25 udsender TV2 Fyn programmet ”Beliggenhed” med varighed af ca. 30 minutter. Udsendelsen viser på 1 gang, hvad man kan købe for ca. kr. 3.700.000 3 forskellige steder i Danmark. Jeg har fornøjelsen at optræde med ejendommen Ryttergade 8 i Brylle (5690 Tommerup) og får samtidig lejlighed til at slå et lille slag for Brylle.

I løbet af udsendelsen optages tæt på skole og sportshal og den pågældende tidlige vintermorgen for ca. 2 måneder siden er en gravemaskine i færd med at grave grund til endnu et nybygget hus i udstykningen benævnt ”Krybilyparken”. Denne udstykning er igangsat i 2009 (efter krisen), og den private udstykker: landmand Peter Jensen har solgt 32 af 39 grunde. Et rigtigt flot resultat.

3 praktikanter hos Dan Gørtz

Skrevet af Dan Gørtz.

Studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)  skal 3 måneder i ulønnet praktik i en virksomhed som god inspiration til en af de afsluttende opgaver på studiet.

EAL har ca. 3.000 studerende og har dermed et stort behov for at udnytte den mulighed, som vi i Agriteam Fyn har nydt godt af gennem de seneste 3 måneder. Andre fynske virksomheder opfordres hermed kraftigt til at tage imod praktikanter, som i for stort omfang må nøjes med skolepraktik.

Virksomhederne opnår billig og effektiv inspiration fra dygtige unge studerende, og de unge får indsigt i det erhvervsliv, som de efter studiet gerne skulle aflønnes igennem til gavn for den vækst, som p.t. synes alt for lav – ikke mindst i Assens kommune.

Bankers udlån skaber arbejdspladser

Skrevet af Dan Gørtz.

Det er næppe nogen hemmelighed, at hele verden blev udsat for et stort økonomisk granatchok i september 2008 efter ca. 15 års økonomisk optur med stigende ejendomspriser, god beskæftigelse og store friværdier, der kunne belånes til køb af hus nr. 2, sommerhus, biler mm.

Bankerne var fra 1993-2008 som i tidligere højkonjunkturer meget villige til at låne penge ud. Nogle mere aggressive end andre. Efter 2008 mærker mange familier ved køb af bolig nr. 1 og virksomheder vedl finansiering af vækst ofte en kreditklemme. Banker argumenterer med stigende lovreguleringer og markedets stigende krav til rating, for at bankerne kan skaffe international finansiering.

Skolelandbrug i Assens Kommune?

Skrevet af Dan Gørtz.

Jeg er konstant på jagt efter nye muligheder, som kan skabe vækst i vores kommune. En effektiv og lærerig skolegang helt nede i folkeskolen er et meget væsentligt element hertil.

Det er ingen hemmelighed, at der blandt drengebørn p.t. kan være en udfordring i at opnå tilstrækkelig motivation og dermed læring i vore traditionelle folkeskoler.

Jeg læser derfor med stor glæde og inspiration en artikel i Jyllandsposten søndag den 7.4.2013, hvoraf fremgår, at 152 elever i alderen 13-17 går på et skolelandbrug, hvor de passer alle typer dyr, ordner marker mm og på det teoretiske plan kombinerer matematikken med udfærdigelse af grafer over mælkeydelser og fodereffektivitet.

Det skal lige siges, at drengene fra denne skole går ud med højere gennemsnitskarakterer end alle øvrige elever fra det engelske skolevæsen.

Iværksætteri i Folkeskolen

Skrevet af Dan Gørtz.

Vi bør i Assens kommune tage utraditionelle skridt for at skabe nye jobs. Nye virksomheder skabt af helt unge iværksættere fyldt med nye ideer og gå-på-mod, kunne være et skridt i den rigtige retning. Vi har gennem de sidste 5-6 år forværret det økonomiske klima for iværksættere og helt nyetablerede virksomheder med det resultat, at mange lukker, eller er ude af stand til at skabe vækst via manglende finansieringsmuligheder.

Landbrug og natur kan sagtens skabe vækst i Assens kommune

Skrevet af Dan Gørtz.

I mit daglige virke som Fynsdækkende ejendomsformidler af landbrug og liebhaveri på Fyn er det med stor glæde, at jeg kan læse, at køberen af en landbrugsejendom ved Løgismose Strand samtidig har erhvervet campingpladsen LøgismoseStrandCamping. Landbrugsejendommen har gennem en årrække ligget uden produktion som en tidligere svineejendom, men påtænkes nu af den nye ejer inddraget som en del af nabocampingpladsen. Helt i tråd med de planer, som Assens kommune allerede for en dels vedkommende havde lagt for dele af landbrugsejendommen.

Venstre vil skabe nye arbejdspladser i Danmark

Skrevet af Dan Gørtz.

Regeringen har netop fremlagt deres vækstpakke. Selskabsskatten foreslås nedsat fra 25 til 22 %. Derudover er der forslag til lempelser på diverse energiafgifter. Boligjobordningen foreslås genindført til gavn for en række håndværksvirksomheder.

 

Den røde regerings forslag rækker ikke. Hvis vi skal have flere arbejdspladser inden for de grønne erhverv, skal PSO og NOx-afgifter nedsættes for de danske gartnerier. For et fynsk gartneri betales p.t. over kr. 5 mio./år i disse afgifter til støtte for den grønne energi, som bl.a. er vindmøller i det åbne land til stor gene for mange.